Nový stavební zákon: Krok kupředu ve stavebním právu nebo jen pouhý pokus?

Vstupujeme do éry změn ve stavebním právu! Nový stavební zákon slibuje revoluci, avšak jaké klíčové body a kontroverze skrývá? Přečtěte si stručný průvodce tím, co se právě teď děje, kdy bude platit, a co můžeme očekávat od této přelomové legislativy.

 

Rekapitulace

Nový stavební zákon, zákon č. 283/2021 Sb., měl původně ambiciózní cíl: „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.“ Tato myšlenka provázela jeho vznik. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR stále tuto zásadu podporuje. Avšak původní návrh stavebního zákona, který byl rozeslán k připomínkám v listopadu 2019, se výrazně liší od finálního textu platného Nového stavebního zákona. Původní návrh měl 171 paragrafů a byl připraven odbornou skupinou bez politického vlivu. Aktuální verze obsahuje 335 paragrafů, téměř dvojnásobek. Tento nárůst paragrafů však nepřináší očekávané zlepšení a některé klíčové instituty byly dokonce vyňaty ze zákona.

Novinky v novém stavebním zákoně

Nejvýznamnější změnou je zrušení původního záměru vytvořit novou soustavu stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Namísto toho budou stavební úřady nadále vykonávat v přenesené působnosti obecní úřady obcí a krajů. Vznikne tak Dopravní a energetický stavební úřad, který bude rozhodovat o některých vyhrazených stavbách, jako jsou dálnice a elektrárny, s odvolacími orgány u ministerstev dopravy a průmyslu.

Nový stavební zákon tak zavádí tři vrcholné ústřední orgány pro stavební právo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo dopravy ČR. Je otázka, jaký vznikne vzájemný vztah a zda nepřinese kompetenční spory.

Nový stavební zákon byl také novelizován dříve než vstoupil v platnost, a to zákonem č. 195/2022 Sb. a velkou věcnou novelou č. 152/2023 Sb. Toto svědčí o postupném opouštění původního záměru zjednodušit stavební právo.

Proč je nový stavební zákon užitečný?

Stavební právo v České republice je v současnosti daleko od ideálního stavu. Má zásadní vliv na veřejný i soukromý zájem. Statistiky ukazují, že stavební řízení v České republice patří mezi nejdelší na světě. Zároveň se často obracejí na veřejného ochránce práv kvůli stavebním problémům. Stavebnictví je druhou největší oblastí, kterou ombudsman řeší. Nový stavební zákon by měl přispět ke změně této situace a zjednodušení stavebního práva.

Harmonogram projednávání

Nový stavební zákon již prošel několika novelami, ale stále nenastala revoluce, která by přinesla jednodušší a efektivnější stavební právo. Aktuální znění zákona přináší některé pozitivní změny, jako je princip úplné apelace v odvolacím řízení, sjednocení některých rozhodnutí a zavedení zákonných lhůt s následky za jejich nedodržení. Stavebníkům však stále chybí procesní práva, což vytváří nerovnováhu ve stavebním řízení.

Závěr

Nový stavební zákon nepřináší revoluční změny, ale představuje krok vpřed. Je třeba věnovat pozornost tomu, jaký bude jeho praktický dopad a jaký bude přístup úředníků a stavebníků. Soudní judikatura také bude hrát roli v dalším vývoji stavebního práva. Nový stavební zákon má potenciál zlepšit situaci, ale úspěch bude záviset na jeho praktické aplikaci a dodržování.